План роботи бібліотеки


Робота шкільної  бібліотеки

Основні показники бібліотеки

На поточний рік кількість читачів у бібліотеці становить – 622 чол.
-         Учнів читачів –556;
-         Батьків – 36;
-         Інші відвідувачі - 30
Кількість фонду – 37699 екз.
Протягом року планується провести масових заходів:
1.книжкових виставок – 4;
2.оглядів літератури – 10;
3.читацьких конференцій – 1;
4.вечорів, зустрічей – 3

І. Основні завдання і напрямки діяльності  шкільної бібліотеки

Бiблiотека Смолінського НВО основною метою має забезпечення iнформацiєю навчально-виховного процесу. Діяльність  буде спрямована на виховання в учнів інформаційної культури, любові до книги, культури читання, вміння користуватись бібліотекою, а також на забезпечення різноманітного змісту навчального процесу, всебічне сприяння підвищенню методичної майстерності вчителів шляхом пропаганди педагогічної літератури та інформації про неї. Особлива увага буде приділятися широкій популяризації української літератури, літератури з питань освіти, історії і культури українського народу та поваги до рідної мови, національно-культурних і духовних надбань нашого народу.
Виходячи iз основних завдань державної програми "Освiта", Закону України "Про загальну середню освiту", Концепцiї нацiональної програми iнформатизацiї         України, Концепцiї iнформатизацiї загальноосвiтнiх навчальних закладiв, Закону України "Про нацiональну програму iнформатизацiї", положення про загальноосвiтнiй навчальний заклад, Нацiональної доктрини розвитку освiти України в 21 сторiччi, Конституцiї України,
У 2017/2018 навчальному роцi перед бiблiотекою школи постають такi задачi:
  • Створення умов для розвитку iнтелектуального потенцiалу нацiї,зокрема шляхом пiдвищення читацької активностi, рiвня культурної компетентностi та зацiкавленостi учнiв у користуваннi друкованою книгою як джерелом iнформацiї;
  • Виховання в учнiв поваги до державних символiв України, Конституцiї України, свiдомого ставлення до обов'язкiв людини i громадянина;
  • Пошук нових форм роботи з виховання в учнiв загальнолюдських цiнностей, гуманiзму, милосердя, духовностi, естетичної, трудової, економiчної культури,здорового способу життя;
  • Використання рiзноманiтних форм i методiв краєзнавчої роботи. Виховання любовi до рiдного краю, пробудження iнтересу до iсторiї та сучасних проблем  батьківщини;
  • Iнформацiйне обслуговування педагогiв, спрямоване на пiдвищення їх методичної та педагогiчної майстерностi;
  • Своєчасне забезпечення учнiв та педагогiв навчальною, художньою та методичною лiтературою;
  • Подальший розвиток iнформативної функцiї бiблiотеки як iнформативно-культурного центру загальноосвiтнього навчального закладу;

ІІ. Обслуговування учнів, пропаганда книги, організація роботи абонемента та бібліотеки

1. Робота з читачами щодо формування і задоволення їх читацьких потреб.

№ з/п
Зміст роботи
Термін виконання
Відповідальний
Відмітка про виконання
1.
Провести перереєстрацію читачів на 2017/2018 навчальний рік
04.09.2017
Бібліотекар

2.
Здійснювати прийом і технічну обробку нової літератури і підручників
Протягом року
Бібліотекар

3.
Виступати на батьківських зборах з інформацією щодо правил користування навчальною і художньою літературою
Протягом року
Бібліотекар

5.
Для заохочення учнів до читання, провести читацьку конференцію «Мій друг- книга!»
Вересень
Бібліотекар

7.
Провести День дитячої та юнацької книги
лютий
Бібліотекар

8.
Ток-шоу «Приватне життя»
Сучасний учень та культура читання
грудень
Бібліотекар

9.
Гра –конкурс «Ключ від бібліотеки»
жовтень
Бібліотекар

10.
Літературне лото «Вгадай героя» 9 клас
листопад
Бібліотекар

11.
«Бібліографічний калейдоскоп»  для учнів
8-10 класів
жовтень
Бібліотекар

12.
Ділова гра «Я працюю перекладачем» Для  5-их  класів
листопад
Бібліотекар,
вчителі-предметники


13.
Весела вікторина  Для учнів 5-6 класів»
Березень
Бібліотекар

14.
Брейн-ринг «Розумники й розумниці»»
Березень
Бібліотекар

15.
Ток-шоу «Поговоримо про книгу» Для 5-9 класів
Травень
Бібліотекар

16.
Літературна гра « Мандрівка у чудовий світ казок» Для учнів 5-6 класів
жовтень
Бібліотекар


ІІІ. Індивідуальна робота з читачам

№ з/п
Зміст роботи
Термін виконання
Відповідальний
Відмітка про виконання
1.
Проведення рекомендаційних бесід з учнями під час видачі літератури
Протягом року
Бібліотекар

2.
Бесіди про прочитану книгу
Протягом року
Бібліотекар

3.
Проведення консультацій під час вибору учнями книг, допомога у виборі книг
Протягом року
Бібліотекар

4.
Провести анкетування учнів з
метою подальшого індивідуального підходу
Вересень
Бібліотекар


ІV. Взаємодія шкільної бібліотеки з педпрацівниками

№ з/п
Зміст роботи
Термін виконання
Відповідальний
Відмітка про виконання
1.
Інформаційне забезпечення вчителів новинками літератури, що надійшла до бібліотеки. Обладнати виставки і поновлювати  їх у ході надходження нової літератури:
- «Педагогічні новинки»
- «На допомогу класному керівнику»;
-«Знайомтесь, нова книга»
Протягом року
Бібліотекар

2.
Проводити огляди новинок з педагогіки на педрадах, на засіданнях методичних обєднань 
Протягом року
Бібліотекар

3.
Постійно надавати допомогу вчителям у підборі літератури для доповідей  на педрадах і інших засіданнях
Протягом року
Бібліотекар

4.
Організація книжкової виставки на допомогу вчителям-предметникам:
- «На допомогу вчителю-предметнику»
Протягом року
Бібліотекар

5.
Організація видачі (прийому) підручників класним керівникам 1-11 класів
Вересень, кінець навчального року
Бібліотекар

6.
Проведення разом з класними керівниками бесід з батьками учнів та учнями про збереження підручників і художньої літератури
- «Підручник у вашому житті»
- «Дитина і книга»
Протягом року
Бібліотекар

7.
Допомога класних керівників у перевірці підручників протягом року
Протягом року
БібліотекарV. Масова робота з популяризації літератури

№ з/п
Зміст роботи
Термін виконання
Відповідальний
Відмітка про виконання
1.
- Виставка «1вересня – День знань»
29.08.2017
Бібліотекар

2.
Конкурс малюнків на тему «Я малюю світ»
21.09.2017
Бібліотекар

3.
Тиждень бібліотеки:
- Виставка «Бібліотека – храм науки»
- Екскурсії учнів до бібліотеки
- Вікторина «Чи уважний ти читач»
- Свято «Подорож до країни казок»
- Конкурс творів «Мій улюблений герой» 9-11 класи

Останній тиждень вересня

Бібліотекар

4.
Оформлення книжкової виставки до Дня Козацтва
13.10.2017
Бібліотекар

5.
Конкурс малюнків «Козацькому роду – нема переводу»
13.10. 2017
Бібліотекар

6.
Книжкова виставка «Як прислів’я чудове, йде від роду й до роду, що народ зодчий мови, мова – зодчий народу»
Протягом року
Бібліотекар

7.
Виставка до дня визволення села Березівка «Ми за мир на всій землі»
Березень
Бібліотекар

8.
Провести День інформації «Українська дитяча книга і традиції нашого народу»
Жовтень
Бібліотекар

9.
Пропаганда літератури:  оформлення ілюстративної виставки «Свято Нового року та Різдва Христового у різних країнах та в різних народів»
Грудень
Бібліотекар

10.
Конкурс найкращого відгуку учнів про книгу
Протягом року
Бібліотекар

11.
Провести тиждень Шевченківської книги. Оформлення  виставки «Полюбімо Україну Шевченківською любов’ю»
Березень
Бібліотекар

12.
Провести ранок для молодших школярів «Пам’ятаймо героїв наших імена»
Травень
Бібліотекар

13.
Організувати виставку «Чорнобилю кажемо – ні!»
Квітень
Бібліотекар

14.
Організувати виставку – вернісаж дитячих малюнків, аплікацій, вишиванок до Дня Матері
Травень
Бібліотекар


VІ. Інформаційна та довідково-бібліографічна робота

І. Інформаційно-бібліографічна діяльність бібліотеки.

№ з/п
Зміст роботи
Термін виконання
Відповідальний
Відмітка про виконання
1.
Провести анкетування учнів та вчителів з метою вивчення їх інформаційних потреб
Вересень
Бібліотекар

2.
Вести облік у «Щоденнику роботи бібліотеки»
Протягом року
Бібліотекар

3.
Проводити інформаційно-бібліографічні огляди книг і періодики
Протягом року
Бібліотекар

4.
Складати рекомендаційні списки для учнів і вчителів
Протягом року
БібліотекарІІ. Популяризація бібліотечно-бібліографічних знань

№ з/п
Зміст роботи
Термін виконання
Відповідальний
Відмітка про виконання
1.
Проводити бібліотечно-бібліографічні уроки з метою популяризації бібліотечно-бібліографічних знань
Протягом року
Бібліотекар

2.
Ознайомити учнів з правилами користування бібліотекою, системою запису, розстановкою фонду
Вересень
Бібліотекар

3.
Бесіда «Як вибрати книгу за каталогами?»
Грудень
Бібліотекар


VІІ. Формування бібліотечною фонду

І. Комплектування. Організація фонду. Розстановка. Списання.

№ з/п
Зміст роботи
Термін виконання
Відповідальний
Відмітка про виконання
1.
Перевіряти фонд підручників, а також фонд художньої літератури та методичної з метою виявлення застарілої і зношеної літератури і списувати її
Протягом року
Бібліотекар

2.
Привести в належний стан документацію бібліотеки
Протягом року
Бібліотекар

3.
Продовжити обробку художньої літератури та методичної літератури згідно таблиць ББК
Протягом року
Бібліотекар

4.
Оформити підписку на періодичні видання
Вересень
Бібліотекар

5.
Провести аналіз використання складу фонду
В кінці року

Бібліотекар

6.
Організувати відкритий доступ до фонду
Протягом року
Бібліотекар

7.
Звірка «Книги  сумарного обліку» з даними звітами
Протягом року
Бібліотекар

8.
Вивчення складу фонду з питань використання конкретних розділів бібліотекою фонду з метою його якісного поліпшення, усунення недоліків
Протягом року
Бібліотекар

ІІ. Збереження книжкового фонду
№ з/п
Зміст роботи
Термін виконання
Відповідальний
Відмітка про виконання
1.
Організувати роботу «Книжкової лікарні»
Протягом року
Бібліотекар

2.
Перевірка читацьких формулярів з метою виявлення  боржників
Кожен місяць
Бібліотекар

VІІІ. Організаційно-методична робота


№ з/п
Зміст роботи
Термін виконання
Відповідальний
Відмітка про виконання
1.
Оперативне ведення бібліотечної документації:
- «Книга сумарного обліку»;
«Інвентарна книга підручників»;
«Інвентарна книга художньої літератури та методичної літератури»

Протягом року
Бібліотекар

2.
Систематично відвідувати семінари шкільних бібліотекарів  
Протягом року
Бібліотекар

ІХ. Робота з активом


№ з/п
Зміст роботи
Термін виконання
Відповідальний
Відмітка про виконання
1.
Вибрати бібліотечний актив учнів для допомоги в роботі шкільної бібліотеки
До 15.09.2017
Бібліотекар

2.
Допомога бібліотечного активу у проведенні рейдів перевірки підручників
Кожен місяць
Бібліотекар


Х. Робота з батьками


№ з/п
Зміст роботи
Термін виконання
Відповідальний
Відмітка про виконання
1.
Екскурсія батьків до бібліотеки
05.09.2017
Бібліотекар

2.
Проводити з батьками учнів бесіди про роль читання в житті дітей:
- «Дитина і книга»;
- «Книга вчить, як на світі жить»
Протягом року
Бібліотекар

3.
Підготувати  ряд лекцій для батьків
- «Роль книги в житті вашої дитини»;
- «Ваша домашня бібліотека»
Протягом року
Бібліотекар

4.
Провести анкетування батьків «Книга у вашому домі»
Жовтень
Бібліотекар

5.
Виставка «Книга для сімейного читання»
Протягом року
Бібліотекар


ХІ. Робота над блогом шкільного бібліотекаря


1
Розмiщення на Блозі шкільного бібліотекаря  корисних посилань, iнформацiйних матерiалiв за тематичними добiрками.
Протягом року
Бiблiотекар

Комментариев нет:

Отправить комментарий